Přibližná cena za vnitřní omítky

Rozměr místnosti
x: y: výška:Copyright © 2012 Hříbek Miroslav, Vsetín